• О нама

  Центар за социјални рад „1.март“ је установа социјалне заштите која врши јавна овлашћења у области социјалне и породично-правне заштите. Оснивач установе је Општина Алибунар.
 • ПОСТУПАК У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

  Поступак за остваривање права грађана Центар води по одредбама Закона о општем управном поступку. Основни облици заштите који се пружају корисницима су: усвојење, старатељство, смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, додатак за помоћ и негу другог лица, помоћ у кући, дневни боравак, материјално обезбеђење, помоћ за оспособљавање за рад и друге услуге социјалног рада.
 • ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

  У Центру за социјални рад „1.март“ Алибунар вршење послова организовано је у оквиру једне организационе јединице за непосредну заштиту корисника. Директор Центра одговоран је за законитост рада, поштовање стандарда стручног рада, унутрашњу и спољашњу координацију, планирање, организовање и контролу рада запослених.
 • ПРВИ КОНТАКТ

  Први контакт са Центром за социјални рад се остварује обраћањем Пријемној канцеларији или писарници путем: Телефона (факса) – 013/ 641-167 мејла – alibunar.csr@minrzs.gov.rs; поште – Саве Мунћана 3, 26310 Алибунар или личним доласком. Обраћање може остати и анонимно.
 • О нама

  Центар за социјални рад „1.март“ је установа социјалне заштите која врши јавна овлашћења у области социјалне и породично-правне заштите. Оснивач установе је Општина Алибунар.
 • ПОСТУПАК У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

  Поступак за остваривање права грађана Центар води по одредбама Закона о општем управном поступку. Основни облици заштите који се пружају корисницима су: усвојење, старатељство, смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, додатак за помоћ и негу другог лица, помоћ у кући, дневни боравак, материјално обезбеђење, помоћ за оспособљавање за рад и друге услуге социјалног рада.
 • ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

  У Центру за социјални рад „1.март“ Алибунар вршење послова организовано је у оквиру једне организационе јединице за непосредну заштиту корисника. Директор Центра одговоран је за законитост рада, поштовање стандарда стручног рада, унутрашњу и спољашњу координацију, планирање, организовање и контролу рада запослених.
 • ПРВИ КОНТАКТ

  Први контакт са Центром за социјални рад се остварује обраћањем Пријемној канцеларији или писарници путем: Телефона (факса) – 013/ 641-167 мејла – alibunar.csr@minrzs.gov.rs; поште – Саве Мунћана 3, 26310 Алибунар или личним доласком. Обраћање може остати и анонимно.

Центар за социјални рад "1.март"
за општину Алибунар

Центар за социјални рад "1.март" за општину Алибунар

На овој страници можете се информисати о делатности, јавним овлашћењимa и организацији Центра за социјални рад “1.март” Алибунар као и о правима и услугама које корисници имају у складу са прописима у области социјалне заштите.

Где се налазимо?

Адреса: Саве Мунћана 3, 26310
Алибунар

Радно време

Понедељак – Петак : 7:00 – 15:00ч

Рад са корисницима

Понедељак – Петак : 8:00 – 12:00ч

Контакт:

013 -641 167
alibunar.csr@minrzs.gov.rs
img 1
0
КОРИСНИКА 2020. ГОДИНЕ
0
КОРИСНИКА 2021. ГОДИНЕ
0
КОРИСНИКА 2022. ГОДИНЕ

НАШИ ПАРТНЕРИ

logo 1
logo 2
logo 3
logo 4
logo 5
logo 6
logo 7
logo 8
logo 9
logo 10
logo 11
logo 12
logo 13
Alibunar grb